Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

478
Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 28.aprīlī, plkst.13.30, un izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

  1. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes "Sociālais dienests" un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem".

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde