Šobrīd Daugavpilī

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE Pašvaldības ziņas

997

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1  2022.gada 5.septembrī, plkst.16.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr. p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem   Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta programmā “Sociālie pabalsti un atbalsts iedzīvotājiem”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

2.

Par apropriācijas pārdali un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns