Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde Domes ziņas

240
Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2020.gada 23.jūlijā  plkst. 13.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1. Par veicamajām darbībām Administratīvās rajona tiesas 2020.gada 1.jūnija sprieduma lietā Nr. A420304919 izpildei.

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvaldes” vadītāja vietnieks A.Džeriņš.