Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

242
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 28.jūlijā, plkst.13.00, un izsludina šādu darba kārtību:

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par izglītojamo ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.

 

 

 

Ziņotājs  - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes juriste B.Višņevska