Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

395
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 27.janvārī, plkst.13.30, un izsludina šādu darba kārtību:

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par finansējuma piešķiršanu Sporta organizācijām.

 

 

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta pārvalde" vadītāja p.i. I.Lagodskis