Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

180
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 7.janvārī, plkst.11.00, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

 

1.

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” nolikumā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

 

2.

 

Par nekustamā īpašuma Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Volejbola klubs “Ezerzeme””.

 

 

3.

 

Par piepūšamo futbola halli.

 

Daugavpils Futbola skolas direktora vietnieka ( mācību jautājumos) p.i. N.Mackevičs