Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

314
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes  Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2019.gada 12.septembrī, plkst.13:30 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmuma Nr.278 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sporta organizācijām no pamatbudžeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks Imants Lagodskis