Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

397
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2022.gada 10. novembrī, plkst.13.45 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

 DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu,  apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs A.Pudāns

 

 

2.

Par apropriācijas pārdali Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”

3.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmai „Izglītības iestāžu, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projekti”

 

Ziņotājs – Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore I.Kokina

 

 

4.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. A.Romanovskis