Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

391
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2022.gada 27.oktobrī, plkst.13.35 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukuma izveide Daugavpils pilsētā” Nr.5.2.1.2./20/A/004 īstenošanai

2.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs A.Pudāns

 

 

3.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!