Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

170
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2021.gada 10.jūnijā, plkst.13.30 videokonferences režīmā

 DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par aizņēmuma ņemšanu prioritāra investīciju projekta „Sēlijas skvēra teritorijas labiekārtošana ar bērnu rotaļu laukuma un ielu apgaismojuma izbūvi Daugavpilī” īstenošanai

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

2.

Par finansiālā atbalsta sniegšanu centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecībai un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Ziņotājs – SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle J.Lapinska

 

 

3.

Par dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.82 pārdošanu

4.

Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 88, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.61 pārdošanu

5.

Par dzīvojamās mājas Arodu ielā 18, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs