Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

198
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2021.gada 25.martā, plkst.13.20 videokonferences režīmā

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Daudzstāvu dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana Gaismas ielā 7, Daugavpilī (sekcija „A”)” īstenošanai

2.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Daudzstāvu dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana Gaismas ielā 7, Daugavpilī (sekcija „B”)” īstenošanai

3.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Daudzstāvu dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana Gaismas ielā 7, Daugavpilī (sekcija „C”)” īstenošanai

4.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Būvprojekta izstrāde „Oskara Stroka vasaras koncertzāle Daugavpilī”” īstenošanai

5.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Būvprojekta izstrāde „Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūve, atjaunošana un restaurācija”” īstenošanai

6.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība būvprojektā: „Satiksmes pārvada ar pievadceļiem izbūve Smiltenes un Kandavas ielu rajonā Daugavpilī”” īstenošanai

7.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Sloku ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai, Liepu ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī” īstenošanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

8.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors T.Binders

 

 

9.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 19.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja H.Soldatjonoka