Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

194
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde  2020.gada 22.oktobrī, plkst.13.40 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Daudzstāvu dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana Gaismas ielā 7, Daugavpilī” īstenošanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

2.

Par investīciju projekta „Daudzstāvu dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana Gaismas ielā 7, Daugavpilī, sekcijas „A” būvdarbi” īstenošanu un līdzekļu piešķiršanu projekta līdzfinansēšanai

3.

Par meta konkursa organizēšanu atklāta peldbaseina izbūvei Tērvetes ielā 29, Daugavpilī, un apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte