Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

414
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2019.gada 15.augustā, plkst.9.30 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

2.

Par grozījumiem Domes 2019.gada 28.marta noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”

3.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

4.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmumā Nr.279 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „SPEEDWAY GRAND PRIX OF LATVIA” no pamatbudžeta programmas „Sporta organizāciju atbalsts”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

 

 

5.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils Ledus sporta skolai

 

Ziņotājs – Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” direktors R.Vabiščevičs

 

 

6.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta apakšprogrammā „Nekustamā īpašuma iegāde, nojaukšana, teritoriju attīstība”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs