Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

205
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2020.gada 10.septembrī, plkst.13.30 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Cietokšņa ielas pārbūve posmā no Sporta ielas līdz Cietokšņa ielai 82, Daugavpilī (2.kārta) īstenošanai

2.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana un remonts Šaurajā ielā 26, Daugavpilī” īstenošanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

3.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Baltkrievu kultūrizglītības biedrība „Uzdim” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

4.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

5.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš