Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Domes ziņas

303
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde tiek sasaukta  2020.gada 24.februārī, plkst. 11:00.

Izsludinātās sēdes darba kārtība:

1. Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 7, Daugavpilī, nepieciešamību pašvaldības autonomās funkcijas izpildei.
2. Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 7, Daugavpilī, izsoles rezultātu neapstiprināšanu.