Šobrīd Daugavpilī

Par Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdes sasaukšanu Domes ziņas

1289

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo un trešo daļu, sasaucu Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2021.gada 19. augustā, plkst. 14:45, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Izsludinātās sēdes darba kārtība ir šāda:

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmai „Vasaras atpūtas un sporta nometnes”.

Ziņotājs - Pašvaldības Jaunatnes nodaļas vadītāja G.Vanaga