Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde Domes ziņas

310

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas  ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 22.aprīlī, plkst.16.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par dalību pasākumā un apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām.

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga

 

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnijas saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu”.

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

3.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas domei sabiedrisko organizāciju atbalstam.

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

4.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” (pielikums) (iesniegums)

 

5.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” (pielikums)