Šobrīd Daugavpilī

Par Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdes sasaukšanu Domes ziņas

538

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo un trešo daļu, sasaucu Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2020.gada 19.novembrī, plkst. 16:00, (videokonferences režīmā)

Izsludinātās sēdes darba kārtība ir šāda:

  1. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu konkursa kārtībā.
  2. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 11. februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi”.
  1. Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām.
  2. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām.
  3. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu".
  4. Par Daugavpils pilsētas domes 2020. gada _.__ saistošo noteikumu Nr._

“ Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid – 19 infekcijas izplatību” apstiprināšanu.

  1. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošajos noteikumos Nr.48 “ Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”.
  2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti".
  3. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu”.
  4. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra ( 2016. gada 22. decembrī (precizēts)) saistošajos noteikumos Nr.46 “ Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”.

 

 

  Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs                                                        I. Prelatovs