Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Domes ziņas

704
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2019.gada 10.janvārī, plkst. 13.30  Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils domes atbildīgo amatpersonu rīcības un pieņemto lēmumu likumības izvērtējumu sakarā ar sadzīves atkritumu sadedzināšanas Daugavpils pilsētas administratīvā teritorijā pēc Mendeļejeva iela 13a, Daugavpilī projekta ieceri un virzību.

Deputāts A.Elksniņš