Šobrīd Daugavpilī

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE Domes ziņas

488

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo un trešo daļu, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2020.gada 22.oktobrī, plkst. 16:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Izsludinātās sēdes darba kārtība ir šāda:

  1. Par informatīvo ziņojumu par situāciju par projektā “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izveidei Daugavpilī” piegādāto iekārtu uzlabošanu.