Šobrīd Daugavpilī

Apstiprināts atkritumu apsaimniekošanas tarifs 2022.gadam Pašvaldības ziņas

473
Apstiprināts atkritumu apsaimniekošanas tarifs 2022.gadam

Sakarā ar to, ka no nākamā gada 1.janvāra tiks paaugstināta Dabas resursu nodokļa likme, kā arī pieaugušas atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, 29.novembrī Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā. Maksa par šo pakalpojumu Daugavpils pašvaldībā 2022.gadā būs 11.03 eiro par 1 m3 (bez PVN).

Sakarā ar Latvijas Republikas valdības lēmumu, no nākamā gada 1.janvāra Dabas resursu nodokļa likme tiks paaugstināta no 65 līdz 80 euro (bez PVN 21%) par tonnas nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā. SIA „AADSO”, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils administratīvajā teritorijā, norāda, ka tieši tas kļuvis par noteicošo iemeslu tarifa izmaiņām. Turklāt, pēdējos gados ievērojami pieaugušas arī sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas izmaksas, kas lielākoties saistītas ar  degvielas un iekārtu tehniskās apkopes cenu kāpumu.

Šobrīd par 1 m3 nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils iedzīvotāji maksā 9,69 eiro (bez PVN), no 2022.gada 1.janvāra šī maksa pieaugs par 12,2% un sastādīs 11.03 par 1 m3 (bez PVN), SIA “AADSO” norāda, ka atkritumu apsaimniekošanas maksa katrā daudzīvokļu mājā ir individuāla un atkarīga no izvesto atkritumu apjoma, taču ikviens iedzīvotājs var aptuveni aprēķināt, cik būs jāmaksā pēc jaunā gada, pašreizējo cenu sareizinot ar 1,122 +PVN 21% (tā, piemēram, ja šobrīd rēķinā norādītā summa ir 3 eiro no cilvēka (bez PVN), tad pēc 01.01.2022.par tādu pašu atkritumu apjomu būs jāmaksā 3,36 eiro (+PVN21%). Tas pats attiecas uz privātā sektora iedzīvotājiem, kuriem noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu. Jauni izcenojumi drīzumā būs izvietoti SIA “AADSO” vietnes www.aadso.lv sadaļā “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi Daugavpilī”. Uzņēmuma pārstāvji norāda, ka līgumu pārslēgšana notiks automātiski un nekādas papildus darbības klientiem nav jāveic.

Samazināt izdevumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ikviens pilsētas iedzīvotājs var, šķirojot tos. 100 vietās pilsētas teritorijā izvietoti specializēti konteineri sašķirotajiem sadzīves atkritumiem (iepakojumam, stiklam, PET pudelēm), kas regulāri tiek iztukšoti saskaņā ar apstiprināto grafiku, arī brīvdienās un svētku dienās. Privātā sektora iedzīvotāji var nodot sašķirotos atkritumus, atstājot tos pie mājām, kur maisus, saskaņā ar grafiku, savāc specializētais autotransports. Ar sašķirotā iepakojuma konteineru izvietošanas shēmu un pilsētas mikrorajonu apkalpošanas grafiku iespējams iepazīties SIA "AADSO" mājas lapā . Dažāda veida sašķirotos sadzīves atkritumus, kas derīgi otrreizējai pārstrādei, pieņem arī savākšanas punktā Liginišķos.

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa