Šobrīd Daugavpilī

Apbalvoti konkursa “Dinamiski augošs uzņēmums” uzvarētāji Domes ziņas

474
Apbalvoti  konkursa “Dinamiski augošs uzņēmums” uzvarētāji

Šī gada martā Daugavpils pilsētas dome, ar mērķi  apzināt un godināt uzņēmumus, kas pēdējo 3 gadu laikā ir veikuši nozīmīgu ieguldījumu pilsētas sociālekonomiskajā attīstībā, kā arī veicināt attīstībā esošo uzņēmumu atpazīstamību pašvaldības, reģiona un Latvijas mērogā, tādējādi sekmējot Daugavpils pilsētas, kā uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides popularizēšanu potenciālajiem investoriem, izsludināja konkursu “Dinamiski augošs uzņēmums”.

Pieteikties konkursam uzņēmumus aicināja divās kategorijās: ražošanas uzņēmumi ar privāto kapitālu un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi ar privāto kapitālu.

Pieteikumi varēja iesniegt līdz 7.maijam, maijā tos izskatīja komisija. Izvērtējot dalībniekus, bija ņemti vērā iesniegtie dati par uzņēmuma darbību laika periodā no 2016.gada līdz 2018.gadam.

Šodien, 11.jūnijā Daugavpils pilsētas domē tika paziņoti konkursa rezultāti un  apbalvojumus saņēma tā uzvarētāji.

Ražošanas uzņēmumu grupā:

 1.vieta – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  “Rital D”

Radīti ap 30 jauni gaļas un zivju konservu veidi, izveidots jauns konservu iepakojums (tūbiņas), sadarbībā ar zinātnes iestādēm radīts jauns ES normatīviem atbilstošs  produkcijas sterilizācijas veids, uzņēmums aktīvi piedalās ES projektos.

2.vieta – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zieglera mašīnbūve”

Radīti jauni produkcijas veidi – mājas uz riteņiem, pick-up mājas, lauksaimniecības tehnika un piekabes tās pārvadāšanai, uzņēmums aktīvi piedalās ES finansētajos ēku siltināšanas projektos, tādejādi samazinot emisijas, ir viens no aktīvākajiem  pilsētas domes organizēto pasākumu dalībniekiem. 

3.vieta –  Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SMD Baltic” 

Pilsētā ir radīts jauns elektronikas uzņēmums, kas izmanto jaunākās elektronikas plašu montēšanas un testēšanas tehnoloģijas, uzņēmums aktīvi piedalījās pilsētas domes uzņēmējdarbības atbalsta programmās. 

 

Pakalpojumu  sniegšanas uzņēmumu grupā: 

1.vieta – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  “Stream Labs”

Uzņēmums ir izstrādājis jaunu programmatūru, kā arī video uztveršanas un raidīšanas kartes bez analogiem tirgū, izveidota tehniskā atbalsta grupa kompānijas produktiem,  aktīvi piedalās Latvijas un Daugavpils pilsētas biznesa atbalsta programmās.   

2.vieta – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “FDA service” 

ES radītās tehnoloģijas tiek izmantotas, lai tīrītu logus un stikla fasādes lielā augstumā, neizmantojot dārgus pacēlājus vai sastatnes, sistēma ir ekoloģiska, jo attīra izmantoto ūdeni un atgriež procesā.

Tika pasniegtas arī speciālās balvas:

Akciju sabiedrībai “Latvijas maiznieks” – par jaunu tehnoloģiju ieviešanu pārtikas ražošanas nozarē;

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gartda” – par jauna ražošanas virziena attīstību Daugavpilī (kosmētikas līdzekļu ražošana).

Uzrunājot klātesošos, Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs pateicās uzņēmējiem par paveikto, radot jaunas darbavietas un piesaistot kvalificētus speciālistus, apliecināja, ka pašvaldība arī turpmāk, atbalstot uzņēmējus, veiks ieguldījumus pilsētas infrastruktūras modernizēšanā un attīstībā, kā arī turpinās organizēt biznesa konferences un izstādes.

Uzņēmumu pārstāvji atzinīgi vērtēja konkursa rīkošanu un apliecināja savu gatavību arī turpmāk strādāt Daugavpils izaugsmes labā un izteica novēlējumu ieguldīt izglītības attīstībā, lai nodrošinātu mūsu iedzīvotāju konkurētspēju darba tirgū.

 

Sabiedrisko attiecību un marketinga nodaļa