Šobrīd Daugavpilī

Andrejs Elksniņš atbrīvots no Domes priekšsēdētāja amata Domes ziņas

2138
Andrejs Elksniņš atbrīvots no Domes priekšsēdētāja amata

11. jūnijā Daugavpils Domes sēdē tika iekļauts papildjautājums par Andreja Elksniņa atbrīvošanu no Domes priekšsēdētāja amata. Lēmumprojekts tika sagatavots pamatojoties uz 8 deputātu iesniegumu.

Ar balsu vairākumu Andrejs Elksniņš atbrīvots no Domes priekšsēdētāja amata. Balsojums: 9 deputāti balsoja par atbrīvošanu, 4 deputāti balsoja pret, 2 deputāti nebalsoja.

Sēdi turpināja vadīt Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis, tika izskatīti pārējie darba kārtībā iekļautie jautājumi.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.