Šobrīd Daugavpilī

Akceptēti jauni noteikumi sociālā atbalsta piešķiršanai Domes ziņas

272

19.novembrī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē deputāti akceptēja virkni grozījumu noteikumos par sociālās palīdzības sniegšanu, lai iespējami plašāku materiālo atbalstu no pašvaldības varētu saņemt gan trūcīgie iedzīvotāji, gan tie, kas nonākuši krīzes situācijās.

No 1.decembra stāsies spēkā noteikumi, kas paredz palielināt ģimenes (personas) ienākuma līmeni līdz 400 eur (iepriekš - 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, jeb 344 euro 2020.gadā) un pieļaujamo uzkrājumu apmēru līdz 1200 eur (iepriekš - 240% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, jeb 1032 euro 2020.gadā) personas atzīšanai par maznodrošinātu. Līdz 31.decembrim saņemtais maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss saglabāsies uz tā piešķiršanas termiņu, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 30.novembrim. Atgādinām, ka pašlaik jau izsniegto izziņu par statusa piešķiršanu  derīguma termiņš tiek automātiski pagarināts līdz 2021.gada 31.janvārim.

Ar 2021.gada 1.janvāri stāsies spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas noteiks citu kārtību maznodrošinātas ģimenes /personas statusa saņemšanai (piemēram, tiek plānots, ka pašvaldībām nebūs tiesību saistošajos noteikumos noteikt tos īpašumus, kas netiek ņemti vērā, piešķirot maznodrošinātas ģimenes /personas statusu).

Šobrīd vairākas mazaizsargātās iedzīvotāju kategorijas saņem no pašvaldības veselības aprūpes pabalstu. Domes sēdes laikā bija nolemts ar jauno gadu palielināt arī tā apmēru.

Domes sēdē bija pieņemti arī saistošie noteikumi par atbalstu krīzes situācijā sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatību: to varēs saņemt personas, kas nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības vai zaudējušas ienākumus sakarā ar ārkārtējo situāciju un nesaņem dīkstāves pabalstu, kā arī vecāki, kas atrodas stacionārā un veselības stāvokļa dēļ paši nevar aprūpēt bērnu.

Detalizēta informācija par visiem grozījumiem un atbalstu piešķiršanas kārtību atrodama Sociālā dienesta vietnē www.socd.lv, to var saņemt arī telefoniski: 654 49907, 654 49908, 80006966 (BEZMAKSAS tālruņa numurs), 22814696 (BITE tīkls).  

Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, Sociālā dienesta klientu pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Ierodoties uz pieņemšanu, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro divu metru distance. 

Sižetu sagatavoja Daugavpils pislētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.