Šobrīd Daugavpilī

Administratīvā komisija pieņēma lēmumu par naudas sodu SIA „Daugavpils ūdens” Domes ziņas

301
Administratīvā komisija pieņēma lēmumu par naudas sodu SIA „Daugavpils ūdens”

23. aprīlī Daugavpils pilsētas domes Administratīvā komisija izskatīja administratīvās lietas materiālus par apkārtējās vides iespējamo piesārņojumu, kas konstatēts Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2019. gada 4. februārī.

Ar komisijas lēmumu SIA “Daugavpils ūdens” saukta pie administratīvās atbildības, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58. pantu  “Vides piesārņošana un piegružošana”, kas paredz administratīvo sodu par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā.

Par šiem pārkāpumiem paredzamais naudas sods fiziskajām personām ir no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, komentējot Administratīvās komisijas lēmumu, norādīja, ka, neraugoties uz to, kurš ir veicis pārkāpumu –  vienkāršs pilsētas iedzīvotājs, valsts vai pašvaldības amatpersona vai arī pašvaldības uzņēmums, -  tiks saukts pie administratīvās atbildības atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

5 darba dienu laikā pēc Administratīvās komisijas lēmuma pieņemšanas tas būs sagatavots un nosūtīts SIA “Daugavpils ūdens”. Lēmumu varēs pārsūdzēt 10 darba dienu laikā.

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.