Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils dievnami saņems pašvaldības līdzfinansējumu Domes ziņas

588
Daugavpils  dievnami saņems pašvaldības līdzfinansējumu

Daugavpilī turpina īstenot  budžeta programmu “Sakrālā mantojuma saglabāšana”. Arī šogad 7 dievnami saņems pašvaldības līdzfinansējumu savu projektu realizācijai.

Grīvas Romas katoļu baznīca saņems 4  686 eiro logu restaurācijai, Sv. Pētera ķēdēs Romas katoļu draudze saņems 5 tūkst. eiro dievnama fasādes krustu un skulptūru atjaunošanai, Nīderkūnu vecticībnieku draudze saņems 4 773 eiro ikonas restaurācijai,  Dievmātes Romas katoļu draudze saņems 5 tūkst. eiro projekta dokumentācijas izstrādei lietus kanalizācijas izbūvei, 1. vecticībnieku draudze saņems 787 eiro projekta dokumentācijas izstrādei ventilācijas un apkures sistēmu izbūvei, Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo draudze saņems 3 195 eiro pirmsprojekta darbiem restaurācijas projekta izstrādei, Daugavpils ebreju reliģiskā draudze saņems 5 tūkst. eiro Sinagogas fasādes atjaunošanai līdz loga karnīzei Lāčplēša un Cietokšņa ielās, lietus ūdens noteces sistēmas izbūvei pagalmā.

Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu no pašvaldības budžeta deputāti pieņēma Domes sēdē 21. maijā.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.