Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams” izsludina konkursu uz orķestra galvenā diriģenta , mākslinieciskā vadītāja amatu (KONKURSS NOSLĒDZIES)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.09.2023, 15:17

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams” izsludina konkursu uz orķestra galvenā diriģenta , mākslinieciskā vadītāja amatu

Pieteikuma dokumentus līdz 2023. gada 7. augustam var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”, Rīgas ielā 22, Daugavpils, LV-5401, vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu uz iestādes e-pastu: vienibasnams@vienibasnams.lv, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē iestādes vadītajam iestādes darba laikā. Uz aploksnes norādīt: “Pieteikums Vienības nama orķestra galvenā diriģenta, mākslinieciskā vadītāja amatam”, kā arī pretendenta vārdu, uzvārdu, adresei un tālruņa numuru .

Tālrunis uzziņām: 65422763; 29192953

Amata mērķis – organizēt un vadīt orķestru darbību un to attīstību.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • Maģistra vai doktora grāds mūzikā un profesionālā izglītība diriģēšanas specialitātē;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • darba pieredze ar simfonisko orķestri, pūtēju orķestri, kori un solistiem;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus, strādāt komandā un organizēt kolektīva darbu.

Galvenie pienākumi :

 -  sagatavot un īstenot orķestru darbības stratēģiju, izstrādāt un īstenot projektus un  programmas orķestru darbībai, uzraudzīt orķestru māksliniecisko repertuāru;

-    atbildēt par orķestru darbību un to mākslinieciskiem rezultātiem;

-  atbildēt un lemt par kolektīvu intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu   izmantošanu;

-   nodrošināt Daugavpils pilsētā nepieciešamos pakalpojumus mūzikas nozarē, atbilstoši kolektīvu iespējām.

Piedāvājam :

 • atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • darba algu pirms nodokļu nomaksas sākot no EUR 1400;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam

Pieteikuma iesniegšana

Amata pretendentiem jāiesniedz  šādi dokumenti:

 • Pieteikuma(motivācijas) vēstule;
 • Izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, t.sk. pēdējo 3 gadu laikā, apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas, informāciju par sasniegumiem starptautiskos mūzikas konkursos un dalību Latvijas un starptautiskos mūzikas projektos, rekomendācijas (ja ir);
 • valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā;
 • redzējumu par Daugavpils simfoniskā orķestra attīstību (apjomā līdz vienai A4 lapai datorrakstā);

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!