Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte”” aicina darbā Sociālo darbinieku (KONKURSS NOSLĒDZIES)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.11.2023, 08:44

Darbs uz nenoteiktu laiku, normālais darba laiks (40 stundas nedēļā) . Ar mēnešalgu (bruto) 1180,00 euro.

CV ar norādi “Sociālais darbinieks” sūtīt uz e-pasta adresi: priedite@daugavpils.lv līdz 23.10.2023.

Kontaktinformācija: tālr. 65446033

Prasības:

 • Augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • Pieredze darbā ar bērniem un sociālo gadījumu vadīšana tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Prasme apkopot analizēt un apstrādāt aprūpes un rehabilitācijas procesa gaitā iegūto informāciju;
 • Zināšanas bērnu veselības aprūpes jautājumos, psiholoģijā un sociālajā darbā;
 • Prasme vadīt un veicināt komandas darbu.

Galvenie pienākumi:

 • noteikt bērnu sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas;
 • izveidot starpprofesionālo komandu, nodrošināt tās vadību un ilglaicīgu funkcionēšanu;
 • izveidojot un apkopot bērnu lietas;
 • noformēt bērnu individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu;
 • regulāri atjaunot bērnu dokumentus, ievērojot noteiktos terminus;
 • sadarbībā ar starpprofesionālās komandas locekļiem koordinēt bērnu individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanu, atbilstoši bērnu funkcionālo spēju novērtēšanas rezultātiem un vajadzībām;
 • sniegt bērniem atbalstu sociālo problēmu risināšanā un nodrošināt informāciju par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju;
 • veikt bērnu un viņu piederīgo aptaujas;
 • izskatīt bērnu priekšlikumus un sūdzības;
 • sniegt priekšlikumus Centra vadītājam saistībā ar sociālās aprūpes/sociālas rehabilitācijas procesa kvalitātes uzlabošanu.

Priekšrocības:

 • profesionāli, radoši, atsaucīgi kolēģi;
 • grupas supervīzijas (konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību);
 • apmācības, kvalifikācijas paaugstināšanas un izaugsmes iespējas;
 • sociālās garantijas atbilstoši Koplīgumam.

 

PRASMES

Izglītības līmenis                 Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Izglītības joma                    Sociālais darbs

Alga bruto                             1180,00 EUR

Uzņēmums                           Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte””

Darba vietas adrese            Latvija, Komandanta iela 3, Daugavpils

Nodarbinātības veids         Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Darbības joma                     Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe

Līgums                                  Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Aktuāls līdz                          23.10.2023.

Pieteikto vietu skaits           1

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!