Daugavpils valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes“Daugavpils kultūras pils” vadītāja amatu (KONKURSS NOSLĒDZIES)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.01.2024, 14:27

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023.gada 21.novembrim (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023.gada 21.novembrim plkst. 17.00).

Amata pretendentam izvirzītas šādas prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība;
 • darba pieredze iestādē vai komercsabiedrībā, kuras darbības veidi ir pasākumu organizēšana, producēšana, menedžments, mārketings, publicitāte;
 • pieredze dažādu veidu pasākumu (semināru, konferenču) organizēšanā;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, e-pasts, interneta pārlūkprogrammas);
 • vismaz vienas, papildus latviešu valodai, Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus, strādāt komandā un organizēt kolektīva darbu.

Darba alga : EUR 1600,00

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule
 • dzīves gaitas apraksts (CV Europass standarts);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 2.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • pašapliecinājums par kādas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmi profesionālai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • redzējums par Iestādes darbību un tās efektivitātes uzlabošanu (līdz 2 lpp.)

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils kultūras pils” vadītāja amatam””, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!