Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa aicina darbā nodokļu grāmatvedi uz nenoteikto laiku (KONKURSS NOSLĒDZIES)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 20.12.2022, 11:58

Dokumentu iesniegšana: pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldība, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Uz Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļas nodokļu grāmatveža amatu” vai pa e-pastu: info@daugavpils.lv līdz 2022.gada 16.decembrim, plkst.16.00.

Amata pienākumu īss apraksts:

 • Veikt saņemto pašvaldības budžetā nodokļa maksājumu reģistrāciju nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē. Veikt nodokļa ieņēmumu sadali pa budžeta ieņēmumu kodiem.
 • Pārbaudīt un analizēt reģistrētos nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē nodokļa maksājumus un novērst neprecizitātes.
 • Aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli likumā noteiktajā termiņā un veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinus.
 • Gatavot ikdienas, ikmēneša pārskatus par nodokļa ieņēmumiem pašvaldības budžetā.
 • Sagatavot informāciju nekustamā īpašuma nodokļa prognozes aprēķināšanai.
 • Aprēķināt nodokļa ieņēmumu prognozi.
 • Sagatavot administratīvos aktus (maksāšanas paziņojumus), administratīvo aktu projektus, vēstules un vēstuļu projektus deleģēto funkciju ietvaros, ievērojot dokumentu noformēšanas prasības.
 • Ātri un efektīvi reaģēt uz pārkāpumiem nodokļa normatīvo aktu ievērošanas jomā.
 • Kontrolēt nodokļa samaksas pilnīgumu un savlaicīgumu. Nodrošināt nodokļa maksājumu iekasēšanu budžetā.
 • Apkopot un analizēt informāciju par nodokļa parādniekiem.
 • Gatavot lēmumu projektus par nodokļa parādu/pārmaksas dzēšanu, nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu.
 • Veikt apmeklētāju kompetentu un pieklājīgu apkalpošanu, konsultēt nodokļa maksātājus nodokļa normatīvo aktu piemērošanas jautājumos.
 • Izskatīt nodokļa maksātāju iesniegumus un sūdzības nodokļa administrēšanas jomā.
 • Pēc tiešā vadītāja norādījumiem savas kompetences ietvaros veikt arī citus uzdevumus, kas nepieciešami sekmīgas nodokļa administrēšanas nodrošināšanai.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība grāmatvedības, finanšu vai ekonomikas jomā.
 • Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 • Labas zināšanas un pieredze darbā ar MS Office programmām (MS Word, MS Excel).
 • Prasme argumentēt un paust savu viedokli, stratēģiskā un analītiskā domāšana, spēja pieņemt lēmumus.
 • Augsta stresa noturība un atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas.
 • Zināšanas un pieredze nodokļu administrēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam :

 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polises;
 • atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;
 • profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;
 • darba vietu labiekārtotās telpās;
 • atsaucīgu, draudzīgu un zinošu kolektīvu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV)
 • motivācijas vēstule
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, dokumentu par tās atzīšanu Latvijā)
 • valsts valodas prasmes dokuments (ja pamata, vidējā vai augstākā izglītība nav iegūta akreditētās programmās latviešu valodā);
 • citi dokumentu, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot 

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Informācija par personas datu apstrādi:

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils pilsētas pašvaldība. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

 

Informācija par vakanci:

Iestāde: Daugavpils pilsētas pašvaldība

Reģistrācijas Nr.90000077325

Struktūrvienība: Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa

Darba vietas adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Darba amata apraksts: pilna slodze

Darbs uz nenoteiktu laiku

Bruto alga: 960 €.