Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” aicina darbā uz vakanto jurista amatu (konkurss noslēdzies)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 03.11.2021, 12:17

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” aicina darbā uz vakanto

jurista amatu (uz noteiktu laiku ~1,9 g.)

1. Amata pamatpienākumi:

1.1. veikt darba uzdevumus atbilstoši Sociālā dienesta nolikumam, Profesiju klasifikatorā noteiktajām jurista profesijas standarta prasībām un amata aprakstam, pildīt ar Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, lēmumiem un rīkojumiem noteiktos uzdevumus, kas saistīti ar jurista darbu Sociālajā dienestā;

1.2. metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas, regulāri sekot izmaiņām normatīvajos aktos un informēt par to darba devēju un darbiniekus, sekojot izmaiņām normatīvajos aktos, savlaicīgi aktualizēt vai izstrādāt jaunus normatīvos aktus (rīkojumus, nolikumus, instrukcijas u.tml.);

1.3. izstrādāt vai piedalīties tiesiska rakstura dokumentu izstrādē, kas nepieciešami Sociālajā dienesta ikdienas funkciju izpildei vai darba organizēšanai, Sociālā dienesta vadītāja vai tiešā vadītāja uzdevumā sagatavot, pārbaudīt un saskaņot (vizēt) Sociālā dienesta darbinieku izstrādātos dokumentu projektus;

1.4. sagatavot visu veidu līgumus un to grozījumus, saskaņot (vīzēt) un nodrošināt to noslēgšanu ar privātpersonām vai valsts un pašvaldību institūcijām, reģistrēt līgumu uzskaites sistēmā, sekot ar likumā un līgumā paredzēto sankciju piemērošanai pret līgumu pārkāpējiem, stingri sekot līgumu darbības termiņiem, savlaicīgi ziņot Sociālā dienesta vadītājam par līguma termiņu iztecēšanu, nodrošinot to darbības vai pakalpojuma saņemšanas nepārtrauktību, sankciju gadījumos nodrošināt visas nepieciešamās darbības parādu vai soda naudu atgūšanai (pretenziju izsūtīšanu, tiesvedības dokumentu sagatavošanu u.tml.);

1.5. nodrošināt zemsliekšņa iepirkumu ziņojumu un līgumu projektu izstrādi, atbilstoši normatīvajiem aktiem, iesniedzot apstiprināšanai zemsliekšņa iepirkumu komisijai, piedalīties iepirkumu komisijas sēdēs, protokolēt sēdes gaitu, izskaidrot komisijas locekļiem normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, tiesības un citus jautājumus, kas rodas zemsliekšņa iepirkuma vai līguma slēgšanas sakarā;

1.6. sagatavot un saskaņot Sociālā dienesta ikgadējos iepirkumu plānus atbilstoši iestādes budžetam, nodrošināt to savlaicīgu, pastāvīgu aktualizēšanu un nosūtīšanu atbildīgajām institūcijām;

1.7. nodrošināt atbilstīgu visu iepirkumu lietu dokumentu sagatavošanu, kārtošanu, reģistrēšanu un glabāšanu;

1.8. nodrošināt visu normatīvajos aktos noteikto procedūru un dokumentu sagatavošanu, līgumu projektu izstrādi un saskaņošanu Sociālā dienesta īpašumu nodošanai nomā vai bezatlīdzības lietošanā, atsavināšanai vai norakstīšanai no iestādes bilances, vai pieņemšanai dāvinājumā, nomā, patapinājumā u.tml.;

1.9. saskaņot visus dokumentus saistītus ar darba tiesiskajām attiecībām.

 

2. Amata prasības:

2.1. piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, profesionālās augstākās izglītības maģistra grāds tiesību zinātnē;

2.2. valsts valodas prasmes līmenis - augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2);

2.3. pieredze jurista amatā un publisko iepirkumu jomā;

2.4. izpratne par publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;

2.5. teicamas sadarbības prasmes, patstāvība lēmumu pieņemšanā, analītiska domāšana un argumentācijas spējas;

2.6. ļoti laba dokumentu izstrādes prasme.

 

CV un motivācijas vēstuli līdz 2021.gada 24.septembrim plkst.10.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, pie ieejas (no Kr.Valdemāra ielas puses) pastkastītē; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 65440914.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401.

PRASMES
Valsts valodas prasmeAugstākā līmeņa 2.pakāpe (C2)
Izglītības līmenisAugstākā izglītība (maģistra grāds)
Izglītības jomaVeselības aprūpe un sociālā labklājība
Alga bruto 1045 EUR
Vakances Nr. 210913-114
Uzņēmums Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Darba vietas adrese LATVIJA, Vienības iela 8, Daugavpils
KontaktpersonaTālrunis uzziņām: 65440914, Pieteikumus iesniegt Vienības ielā 8, Daugavpilī
Darba laika veidsNormālais darba laiks
Darba veidsDarbinieka amats uz noteiktu laiku
NosaukumsViena vesela slodze
Darbības jomaVeselības aprūpe / Sociālā aprūpe
LīgumsDarbinieka amats uz noteiktu laiku
Aktuāla līdz 24.09.2021
Darba sākšanas datums 13.10.2021
Pieteikto vietu skaits 1