Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” aicina darbā uz vakanto Ģimenēm ar bērniem sektora sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatu (KONKURSS NOSLĒDZIES)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.06.2022, 14:46

CV un motivācijas vēstuli līdz 2022.gada 22.jūnijam plkst.10.00 var iesūtīt pa e-pastu irina.margevica@socd.lv, vai pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē pie Dienesta ieejas (no Kr.Valdemāra ielas puses) pastkastītē; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 65440914.

1.      Amata pamatpienākumi:

1.1. Sniegt sociālo atbalstu un palīdzību ģimenēm ar bērniem, kurām ir sociālās funkcionēšanas problēmas un, kuras ar saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību.

1.2. Nodrošināt bērniem no sociālā riska ģimenēm nepieciešamos speciālistu pakalpojumus un sociālo rehabilitāciju, veikt nepieciešamo dokumentu noformēšanu bērna ievietošanai pašvaldības un valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

1.3. Regulāri veikt klientu dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu pārraudzību.

1.4. Piedalīties bāriņtiesas sēdē, pārstāvot to bērnu intereses, par kuriem snieguši informāciju.

1.5. Sagatavot un iesniegt atzinumu par iespējām bērnam atgriezties vecāka aizgādībā, ja to pieprasa bāriņtiesa.

1.6. Veikt sociālo darbu ar vecākiem, kurām ir pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības, lai veicinātu ģimenes atkalapvienošanās procesu, kā arī ar vecākiem, kuriem ir atjaunotas aprūpes tiesības.

1.7.  Strādāt ar Sociālā dienesta datu bāzi SOPA. Strādāt ar sistēmu NPAIS. Regulāri un savlaicīgi iekļaut tajā precīzus datus.

1.8. Pieņemt lēmumus un sniegt atzinumus par klienta sociālo situāciju.

2. Amata prasības:

2.1. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pantu - otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
2.2. valsts valodas prasmes līmenis - C1;

2.3. apliecība, kas apliecina speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (40 stundas);

2.4. komunikācijas un saskarsmes prasmes ar mērķa grupas klientiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem;

2.5. spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Mēs piedāvājam:
* labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
* iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās;
* sociālās garantijas;
* veselības apdrošināšanas polisi;
* apmaksātu papildatvaļinājumu;
* piemaksas par aizvietošanu un citu normatīvajos aktos noteikto papildus atlīdzību.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2022.gada 22.jūnijam plkst.10.00 var iesūtīt pa e-pastu irina.margevica@socd.lv, vai pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē pie Dienesta ieejas (no Kr.Valdemāra ielas puses) pastkastītē; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 65440914.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401.

Augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1)
2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Veselības aprūpe un sociālā labklājība
960 EUR
220611-11
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
LATVIJA, Krišjāņa Valdemāra iela 13, Daugavpils
Tālrunis uzziņām: 65440914, Pieteikumus iesniegt Vienības ielā 8, Daugavpilī
Normālais darba laiks
Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku
Viena vesela slodze
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku
22.06.2022
01.07.2022
1