Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldība aicina pieteikties uz Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma attīstības nodaļas būvinženiera amatu (KONKURSS NOSLĒDZIES)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 28.11.2022, 10:06

Daugavpils pilsētas pašvaldība (reģistrācijas Nr.90000077325) aicina pieteikties uz Īpašuma pārvaldīšanas departamenta (turpmāk – Departaments) Īpašuma attīstības nodaļas būvinženiera amatu.
Dokumentus slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma attīstības nodaļas būvinženiera amatam” pretendentiem jāiesniedz Daugavpils pilsētas domē, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV 5401 Domes informācijas birojā vai pa e-pastu: info@daugavpils.lv līdz 2022.gada 26.septembrim, plkst.17.00.  Tālrunis papildu informācijai: 65404341

Galvenie darba pienākumi:

N.p.k.

 

1.       

Nodrošināt pašvaldības pasūtītāja funkcijas īstenošanu (projektēšana, ekspertīze, uzraudzība, būvdarbu kontrole), pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas, nojaukšanas un jaunas būvniecības objektos;

2.       

Nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektēšanas, ekspertīzes, uzraudzības un būvdarbu iepirkumiem nepieciešamo tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu) sagatavošanu;

3.       

Piedalīties objektu apsekošanā, projektēšanas nosacījumu sagatavošanā un izskatīšanā, ka arī veikt izpildes kontroli Pašvaldības īpašumā esošos būvniecības objektos;

4.       

Iesniegt un saskaņot  Būvniecības dokumentus BIS sistēmā atbilstoši kompetencei un deleģējumam.

5.       

Nodrošināt dokumentu sagatavošanu pašvaldības būvju un inženiertīklu nodošanai ekspluatācijā.

Prasības pretendentiem/pretendentēm:

Izglītība

Augstākā izglītība būvniecības, transportbūvju vai citā inženierzinātņu specialitātē

Profesionālā pieredze

Vismaz 3 gadu pieredze būvniecības jomā;

Pieredze darbā ar būvniecības dokumentācijas apriti un saskaņošanu;

Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze valsts un pašvaldību būvniecības projektos, būveksperta, būvinženiera un/vai būvuzrauga sertifikāta esamība.

Valodu zināšanas

3. līmeņa A pakāpes valsts valodas zināšanas

Datora prasmes

Lietot Microsoft Office programmnodrošinājumu un citas programmas Windows vidē pieredzējuša lietotāja līmenī;

Prasmes darbā ar būvniecībā izmantojamām tehniskām programmām.

Personīgās īpašības

Spēja strādāt komandā, savu pilnvaru robežās patstāvīgi pieņemt lēmumus, izprast situāciju un atbilstoši rīkoties;

Prasme argumentēti izteikt savu viedokli, spēja loģiski formulēt darba uzdevumus un darba saturu, operatīvi sniegt informāciju, labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, spēja organizēt darbu patstāvīgi;

Precizitāte un augsta atbildības sajūta;

Labas analītiskās un lēmumu pieņemšanas spējas;

Emocionālā inteliģence, mērķtiecība un komunikabilitāte.

 

Darba laiks: pilna darba slodze
Darba alga: 1270  EUR

Iesniedzamie dokumenti:

  • dzīves gaitas apraksts (CV);
  • motivēta pieteikuma vēstule;
  • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu – sertifikātu – kopijas;
  • valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams).

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!