Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldība un Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Sporta medicīnas centrs” aicina darbā Ārējo sakaru organizatoru (konkurss noslēdzies)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 03.11.2021, 12:17

Darba īss apraksts:

 • Izstrādāt, plānot un vadīt aģentūras darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi;
 • Nodrošināt Aģentūras mājaslapas izveidi, tās apkalpošanu, kā arī aktuālās informācijas izvietošanu mājaslapā;
 • Veikts dažāda līmeņa publiskos iepirkumus un nodrošināt attiecīgo līgumu slēgšanu;
 • Nodrošināt saimnieciski-tehnisko ārpakalpojumu līgumu slēgšanu, līgumu uzskaiti un izpildi;
 • Nodrošināt darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;
 • Ieverot Aģentūras darbības atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • Nekavējoties informēt direktoru par visiem notikumiem (problēmām), kas radušās aģentūras darbības laikā;
 • Kompetences ietvaros izskatīt un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegt atbildes uz iesniegumiem, pieprasījumiem, priekšlikumiem, sūdzībām;
 • Pēc aģentūras direktora norādījuma vai rīkojuma veikt citus uzdevumus;
 • Pēc aģentūras direktora pilnvarojuma pārstāvēt Aģentūru;
 • Aģentūras direktora prombūtnes laikā pildīt direktora pienākumus.

Ārējo sakaru organizatora tiesības:

 • Savlaicīgi saņemt precīzu, pilnīgu informāciju darba uzdevumu veikšanai.

Prasības pretendentiem:

 • Labas zināšanas par nozares specifisko ārējo normatīvo aktu piemērošanu;
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un veikt risku analīzi;
 • Psiholoģiskā noturības un augsta saskarsmes kultūra;
 • Augstas prasmes darbā ar lietišķu dator programmatūru un biroja tehniku;
 • Prasmes līgumu, aktu, rēķinu u.c. finanšu dokumentu izstādē;
 • Darba pieredze: vismaz divi gadi iestāžu uzņēmumu pārvaldes jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • Motivācijas vēstule.

Dokumentu iesniegšana:

pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldība un Daugavpils Universitātes aģentūra"Daugavpils Sporta medicīnas centrs", Parādes 1, Daugavpils, LV-5401, un sūtītāja vārdu, uzvārdu, adresi “Konkursam uz Daugavpils pilsētas pašvaldība un Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Sporta medicīnas centrs” ārējo sakaru organizatora amatu”.

Informācija par vakanci:

Alga bruto 780.00 EUR

Darba amata apraksts: pilna slodze

Darbs uz nenoteiktu laiku

Pieteikšanās termiņš: 2021.gada 30. septembris.

Papildus informācijai sazināties ar:

Boriss Ivanovs – Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Sporta medicīnas centrs" direktors 65471059

Tālrunis 65471059

e-pasts: sporta_med_centrs@inbox.lv