Šobrīd Daugavpilī

DATORTĪKLU UZTURĒŠANAS ADMINISTRATORS (KODS ATBILSTOŠI PROFESIJU KLASIFIKATORAM – 2522 01)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 03.11.2021, 12:19

Prasmesprasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, augsta atbildības sajūta; spēja strādāt patstāvīgi un komandā; teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes; izpratne par informācijas tehnoloģiju tehniskajiem dokumentiem un spējas to praktiskā pielietošanā. Tehniskās zināšanas un iemaņas šādos jautājumos: LAN (Ethernet) un Wi-Fi tīklu ierīkošana un uzturēšana, TCP/IP pārzināšana un izpratne par interneta maršrutēšanas protokoliem, labas Linux un Windows OS administrēšanas zināšanas un pieredze,  darbstaciju un drukājamās tehnikas apkalpošana un citas.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

Kvalifikācijas prasības:

Izglītība: augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība informācijas tehnoloģiju  (datorvadība un datorzinātne, informācijas tehnoloģijas) vai inženierzinātņu jomā.

Valsts valoda: B līmeņa 2.pakāpe, angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā.

Pieredze: ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze informācijas tehnoloģiju jomā, zināšanas darba metodēs un paņēmienos pašvaldības iestādēs, pieredze plānoto pasākumu prioritāšu un lietderības argumentācijā.

Amata mērķis: savas kompetences ietvaros nodrošināt informācijas sistēmu administrēšanu, datortīklu, servertehnikas, drukājamās tehnikas un programmatūras uzturēšanas ikdienas darbu, veikt uzraudzību par Pārvaldes padotības iestādēs esošās datortehnikas, perifēriju un datortīkla ekspluatāciju.

Darba samaksa tiek noteikta saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma nosacījumiem – 950 euro

Pieteikumu, dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas līdz 2021.gada 05.augusta plkst.17.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu vai iesniegt personīgi – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, 2.stāvā, 18.kab. darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Pieteikums vakancei uz Datortīklu uzturēšanas administratora amatu”, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram, vai uz e-pastu izglitiba@ip.daugavpils.lv

Sazināsimies ar amata kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz nākamo atlases kārtu (interviju).

Tālrunis uzziņām: 65407426

 Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē, aicinām apmeklēt tīmekļvietni:

https://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/190314_Privatuma_politika.pdf