Šobrīd Daugavpilī

Darba piedāvājumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.02.2024, 09:47

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Iekšējā audita nodaļas vadītāja amatam”,   kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 13.februārim (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023.gada 13.februāra plkst.17.00). Ja pretendents iesniedz pieteikumu pēc norādītā termiņa, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē un tiks atgriezts atpakaļ pieteicējam.

Lasīt vairāk...

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 6.martam (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024.gada 6.marta, plkst.17.00). Ja pretendents iesniedz pieteikumu pēc norādītā termiņa, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē un tiks atgriezts atpakaļ pieteicējam..

Lasīt vairāk...

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Iekšējā audita nodaļas auditora amatam”,   kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 13.februārim (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023.gada 13.februāra plkst.17.00). Ja pretendents iesniedz pieteikumu pēc norādītā termiņa, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē un tiks atgriezts atpakaļ pieteicējam.

Lasīt vairāk...

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

  • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” padomes locekļu amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi „SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” padomes locekļu amata kandidātu atlasei” var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024.gada 20.februārim ieskaitot.

Lasīt vairāk...

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023.gada 21.novembrim (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023.gada 21.novembrim plkst. 17.00).

Lasīt vairāk...

Pretendentus/-es lūdzam iesniegt pieteikumu, CV un izglītības apliecinošus dokumentus līdz 2023.gada 25.oktobrim uz e-pastu: attistiba@daugavpils.lv vai Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamentā K.Valdemāra 13, k.206., Daugavpils, LV- 5401

Darba līgums uz noteikto laiku – 01.11.2023. – 31.12.2025.

Lasīt vairāk...

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

  • Pieteikumu var iesūtīt pa pastu vai klātienē, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa (priekšsēdētāja) amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi „SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa (priekšsēdētāja) amata kandidātu atlasei” var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.
  • Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023.gada 17.oktobrim ieskaitot.

Lasīt vairāk...

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums būvinspektora amatam” līdz 2023.gada 27.oktobrim sūtīt uz e-pastu: ppdep@daugavpils.lv vai pa pastu adresējot Daugavpils valstspilsētas pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam Raiņa iela 28, Daugavpils, LV- 5401

Uzziņas pa tālruni: 65407780, 65407782 65407781; e-pasts: ppdep@daugavpils.lv

Lasīt vairāk...

Darbs uz nenoteiktu laiku, normālais darba laiks, pusslodze (20 stundas nedēļā). Ar mēnešalgu (bruto) 1100,00 euro

CV ar norādi “Psihologs” sūtīt uz e-pasta adresi: priedite@daugavpils.lv līdz 23.10.2023.

Kontaktinformācija: tālr. 65446033

Lasīt vairāk...

Darbs uz nenoteiktu laiku, normālais darba laiks (40 stundas nedēļā). Ar mēnešalgu (bruto) 1050,00 euro

CV ar norādi “Sociālais pedagogs, pedagogs” sūtīt uz e-pasta adresi: priedite@daugavpils.lv līdz 23.10.2023.

Kontaktinformācija: tālr. 65446033

Lasīt vairāk...

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!