Darba piedāvājumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.06.2024, 11:54

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 25.jūnijam (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024.gada 25.jūnijam, plkst.17.00).

Lasīt vairāk...

Pieteikuma iesniegšana līdz 2024.gada 27.jūnijam ieskaitot:

Klātienē - Izglītības pārvaldē, Daugavpilī, Saules ielā 7, 1.stāvā;

Ar elektronisko parakstu parakstītu – Izglītības pārvaldes e-adresē vai uz e-pastu izglitiba@ip.daugavpils.lv . Tālrunis uzziņām: 654 07435

Lasīt vairāk...

Ja vēlaties piedalīties kandidātu atlasē, lūdzam iesniegt līdz 2024.gada 21. jūnijam ieskaitot, personīgi vai sūtot pa pastu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, ar norādi: “Kandidātu atlasei uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils  ūdens” būvinženiera amatu”, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: kontakti@daugavpils.udens.lv šādus dokumentus:

  1. Curriculum Vitae (CV), norādot informāciju par kandidātu, pieredzes un prasmju esamības atspoguļojumu, tai skaitā, informāciju par profesionālo darba pieredzi - darba vietas nosaukumu un galvenos darba pienākumus;
  2. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  3. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
  4. valsts valodas prasmes apliecības par valsts valodas prasmes atbilstību augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1) kopiju vai dokumenta, kas apliecina izglītības iegūšanu valsts valodā kopiju;
  5. citu dokumentu kopijas, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Lūdzam ievērot, ka par atlases rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Tālrunis uzziņām: 6540751

Lasīt vairāk...

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte”” aicina darbā uz nenoteiktu laiku, summētais darba laiks (saskaņā ar darba grafiku) Aprūpētāju (profesijas kods: 5322 02). CV un pieteikuma vēstuli, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, ar norādi “Pieteikums Aprūpētāja amata konkursam”, sūtīt līdz 2024.gada 4.jūlijam (ieskaitot) uz e-pasta adresi: priedite@daugavpils.lv vai iesniegt personīgi Turaidas, ielā 36 Daugavpilī.

Lasīt vairāk...

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte”” aicina darbā uz nenoteiktu laiku, summētais darba laiks (saskaņā ar darba grafiku) Sociālo audzinātāju (profesijas kods: 5311 06). CV un pieteikuma vēstuli, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, ar norādi “Pieteikums Sociālā audzinātāja amata konkursam”, sūtīt līdz 2024.gada 4.jūlijam (ieskaitot) uz e-pasta adresi: priedite@daugavpils.lv vai iesniegt personīgi Turaidas, ielā 36 Daugavpilī.

Lasīt vairāk...

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

  • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Daugavpils satiksme” valdes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi „SIA “Daugavpils satiksme” valdes locekļa amata kandidātu atlasei” var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024.gada 27.jūnijam ieskaitot.

Lasīt vairāk...

Pieteikumu līdz 2024.gada 10.maija plkst. 16.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu”, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv

Tālrunis uzziņām: 654 07435

Lasīt vairāk...

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 30.aprīlim (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024.gada 30.aprīļa plkst.17.00). Ja pretendents iesniedz pieteikumu pēc norādītā termiņa, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē.

Lasīt vairāk...

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 30.aprīlim (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024.gada 30.aprīļa plkst.17.00). Ja pretendents iesniedz pieteikumu pēc norādītā termiņa, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē.

Lasīt vairāk...

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Iekšējā audita auditora amatam”,   kā arī amata pretendenta vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 17.maijam (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024.gada 17.maija plkst.17.00).

Lasīt vairāk...

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!