Šobrīd Daugavpilī

Vienības nams: Mūzikas skolas vadības rīkojums apdraud jauniešu jaunradi un kultūras dzīvi Daugavpilī Kultūras ziņas

2382
Vienības nams: Mūzikas skolas vadības rīkojums apdraud jauniešu jaunradi un kultūras dzīvi Daugavpilī

Šī gada janvārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks ir izdevis rīkojumu, kas, pēc pilsētas kultūras nozares speciālistu viedokļa, rada apdraudējumu jauniešu jaunradei un kultūras dzīvei Daugavpilī. 23. janvārī Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā saņemta Vienības nama vēstule ar lūgumu iejaukties situācijas atrisināšanā un nepieļaut tās negatīvo ietekmi uz kultūras attīstību pilsētā.

Savā vēstulē Vienības nama vadība uzsver: “A. Broka izdotajā rīkojumā Nr. 1-10/5 ir noteikts, ka audzēkņiem ir jāsaskaņo jebkura publiska uzstāšanās un tā tiek atļauta tikai pēc galīgās saskaņošanas ar mācību daļu un direktoru. Savukārt, S. Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumu punkts Nr. 24.6 nosaka, ka audzēknim ir tiesības “pārstāvēt Skolu dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs pēc atbilstošās izglītības programmas pedagogu vai vadības lēmuma”, līdz ar to var secināt, ka šis rīkojums attiecināms nevis uz skolas pārstāvēšanu, bet uz audzēkņu iespēju brīvi izvēlēties, kur radoši izpausties, līdzdarboties.”

Rīkojums skars daudzus skolas audzēkņus: dažādu interešu izglītības pulciņu un amatiermākslas kolektīvu (koru, ansambļu, folkloras kopu, deju kolektīvu u.c.) dalībniekus, kuriem ir svarīgi izmantot iespējas sadarboties un uzstāties kopā ar savas jomas profesionāļiem. Ir pamatotas bažas par to, ka ilgtermiņā ierobežojumi, ko uzliek rīkojums, radīs būtiskus apdraudējumus sabiedrības līdzdalības procesiem kultūras aktivitātēs kopumā un jo īpaši - Dziesmu svētku kustībā, amatiermākslas kolektīvu darbības nepārtrauktībā un pieredzes pārmantošanā, jo tieši kultūrizglītības iestāžu audzēkņiem ir ļoti nozīmīga loma šo procesu uzturēšanā perspektīvā. Vienības nams uzsver arī, ka Skola pauda vēlmi izbeigt ar DVPI “Vienības nams” noslēgto sadarbības līgumu kultūras, mūzikas, mākslas mācību un kvalifikācijas prakšu organizēšanas īstenošanas jomā.

Domes deputāti tuvākajā laikā izskatīs vēstulē paustos problēmjautājumus un meklēs risinājumus tam, lai nepieļautu, ka izveidojusies situācija negatīvi ietekmē kultūras procesus un jauniešu iespējas pilnvērtīgi radoši darboties un attīstīt savas prasmes.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!