Daugavpils poļu kopiena aicina uz maija svētkiem “Ar Poliju sirdī” Kultūras ziņas

623
Daugavpils poļu kopiena aicina uz maija svētkiem “Ar Poliju sirdī”

Šī gada 2. maijā no plkst. 10.00 Daugavpilī notiks maija svētku svinības “Ar Poliju sirdī”, kas tiek rīkotas par godu Polijas Republikas karoga dienai, Ārzemēs dzīvojošo poļu svētkiem, Polijas Konstitūcijas dienai un Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai.

Svētkus plkst. 10.00 Daugavpils Jēzus Sirds romas katoļu baznīcā (Baložu ielā 3) ievadīs svētā Mise ārpus Polijas dzīvojošo poļu nodomā. Turpinājumā, plkst. 11.30, svētku dalībnieki tiek aicināti uz piemiņas brīdi pie kritušajiem poļu leģionāriem veltītā krusta Brīvības parkā, pēc kā sekos gājiens pa Varšavas ielu, kas jau kopš pagājušā gadsimta sākuma ir kļuvis par neaizstājamu tradīciju. Gājiens pa Varšavas ielu dosies uz Juzefa Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāziju (Marijas ielā 1), kur plkst. 13.00 aktu zālē notiks poļu kolektīvu svētku koncerts. Tajā piedalīsies Tautas deju kolektīvs ”Kukulečka” („Kukułeczka”) no Daugavpils un viesi no Polijas: Lukovas zemes Tautas deju un dziesmu kolektīvs “Lukovjaci” („Łukowiacy”) un koris “Polonija” („Polonia”) no Varšavas. Ieeja koncertā bez maksas.

Kā norāda svētku rīkotāji: “Maija svētki vēsturisku iemeslu un tradīciju, kuras ir jāzina katram polim, dēļ ir īpaši svarīgas dienas Polijai un plašajā pasaulē izkaisītajiem poļiem. Maija sākums ir laiks, kad notiek svinīgi pasākumi, kuru mērķis ir godināt vissvarīgākos Polijas valstiskuma vēstures notikumus un simbolus. Svinam četrus svētkus un katri no tiem bagātina mūsu kultūru un tradīcijas ar īpaši svarīgām vērtībām. Poļu maija svētku apvienojums ar Latvijas “Baltā galdauta svētkiem” būs pasākumu kopuma kulminācijas punkts apliecinot, ka šī gada sauklis „Maija svētki “Ar Poliju sirdī”” netika izvēlēts nejauši! Lai mēs – kādreizējās Dinaburgas poļi – šajā īpašajā dienā varētu parādīt savu nostāju daudzos sabiedriskajos jautājumos, izteikt savas patriotiskās jūtas, kā arī parunāt par vēsturi un mūsu dzimtenes, Polijas, konstitūcijas lomu mūsdienās.”

Maija svētku organizatori ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” Poļu kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļu “Promeņ” („Promień”), Latvijas Poļu Savienību, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” Latviešu un latgaliešu kultūras centru un Juzefa Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāziju.

Pasākumus atbalsta Polijas Republikas Vēstniecība Rīgā, Jana Oļševska fonds “Palīdzība poļiem Austrumos” („Pomoc Polakom na Wschodzie”) un biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”.

Informējam, ka pasākumi tiek fotografēti un filmēti publicitātes un vēsturiskajām vajadzībām.

Papildu informācija:
Žanna Stankeviča
Vienības nama Poļu kultūras centra vadītāja
tālr.  +371 29635397
e-pasts: polukultura@inbox.lv

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!