Šobrīd Daugavpilī
Daugavpils 2027

Kas ir Eiropas Kultūras galvaspilsēta (EKG)?

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.03.2022, 15:03

Kas ir Eiropas kultūras galvaspilsēta

Viena no zināmākajām Eiropas Savienības iniciatīvām, kas aizsākta 1985.gadā. 

Tās mērķis ir:

  • sekmēt kultūru daudzveidību Eiropā
  • iedzīvotāju piederības sajūtu kopējai Eiropas kultūrtelpai
  • veicināt kultūras lomu pilsētu ilgtermiņa attīstībā
  • ļauj salīdzinoši nelielām pilsētām nokļūt starptautiskās uzmanības centrā
  • ļauj pilsētām sasniegt savus mērķus - tūrisma pieaugums, infrastruktūras attīstība, iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana u.c.

Katru gadu tiek izvēlētas divas Eiropas kultūras galvaspilsētas. Latvijā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu pirmo reizi īstenoja Rīga 2014.gadā sadarbībā ar Ūmeo Zviedrijā. 

2027.gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu vienlaikus īstenos kāda pilsēta Latvija un Portugālē.

 

Kā notiek Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 atlase Latvijā

Atlase un sagatavošanās Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam notiek jau 6 gadus iepriekš.

Līdz 2021.gada 4.jūnijam Latvijas kandidātpilsētām savi pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijā. 2021.gada vasarā savs pieteikums jāprezentē starptautiskai žūrijai, kurā līdzās 10 ārvalstu ekspertiem līdzdarbojas 2 Latvijas eksperti. 

Labāk sagatavotos pieteikumus konkursa žūrija virza  uz otro atlases kārtu. Kandidātpilsētām ir 9 mēneši, lai saskaņā ar žūrijas ieteikumiem un norādēm pilnveidotu pieteikumu un sagatavotos žūrijas  klātienes vai virtuālai vizītei Daugavpilī. 

Pilnveidotais otrās kārtas pieteikums  žūrijas vērtējumam jāiesniedz un jāprezentē 2022.gadā, kad  tiek paziņota arī titula ieguvēja. Uzvarētāja iegūst Eiropas Komisijas Melinas Merkuri balvu 1,5 milj. eiro apmērā.

 

Daugavpils motivācija un ieguvumi piesakoties konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”

Lēmumu par līdzdalību konkursā “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” Daugavpils pilsētas dome pieņēma 2020.gadā ar mērķi:

  • vairot Daugavpils starptautisko atpazīstamību Eiropā
  • īstenot drosmīgas, inovatīvas idejas kultūras un citās jomās sadarbībā ar dažādu kopienu pārstāvjiem, Daugavpils Universitāti, uzņēmēju un apkārtnes novadu un pilsētu atbalstu
  • plaši iesaistīt iedzīvotājus pietiekuma sagatavošanā
  • attīstīt infrastruktūras projektus un pilsētvides labiekārtošanu

Eiropas kultūras galvaspilsētas gads un gatavošanās tam kļuvusi par spēcīgu stimulu un atbalstu pilsētas ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un iedzīvotāju piederības sajūtas stiprināšanai, konkurss ir unikāla iespēja starptautiski, īpaši Eiropas līmenī, popularizēt Daugavpili kā nozīmīgu Baltijas kultūras un tūrisma galamērķi, tiltu starp Rietumiem un Austrumiem.

Kandidēšanas process mudina veikt esošo kultūras resursu auditu, saprast neizmantotās iespējas, mobilizēt pašreizējos spēkus un veidot jaunas sadarbības kopīgā mērķa sasniegšanai. Tāpēc līdz ar pieteikuma sagatavošanu Daugavpilī tiek veidota jauna Kultūras attīstības programma 2027, kurā tiek izvērtēti līdzšinējie sasniegumi un izvirzīti jauni mērķi un uzdevumi vietējam kultūras sektoram. Tāpat pašvaldība augstu vērtē iespēju izmantot kultūras procesus un kultūras valodas vienojošo spēku, lai  veicinātu dažādu jomu un  nozaru spēlētāju sadarbību.

 

Organizatoriskais darbs un finansēšana

Pieteikuma sagatavošanai izveidota darba grupa Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Dukšinska vadībā. 

Līdz šim, piedaloties atlasē par Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu, dažādas pašvaldības šīm vajadzībām ir tērējušas dažādu līdzekļu daudzumu, sākot no viena līdz desmit miljoniem eiro.

Tā kā tas ir prestižs pasākums valsts mērogā, dažādu Eiropas kultūras galvaspilsēta pasākumu organizēšanā Daugavpils cer saņemt Kultūras ministrijas līdzfinansējumu līdz pat 50%.  

Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma ieguvēja saņems arī konkursa galveno balvu - 1,5 miljonus eiro Eiropas Savienības finansējumu.

Ar saviem unikālajiem pasākumiem šajā programmā varēs iesaistīties arī pārējās Latgales un Sēlijas pašvaldības, kā arī Daugavpils sadraudzības pilsētas.

Papildu informācija par Daugavpils kandidēšanu Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursā www.daugavpils2027.eu.

 

Daugavpils kultūras attīstības programmu 2021-2027 un Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursa pieteikumu izstrādā Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde sadarbībā ar Vizionārās kultūras fondu, domnīcu Culturelab un Latvijas Kultūras akadēmiju.

 

Saziņai:

Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursa pieteikuma izstrādes darba grupas koordinatore Diāna Soldāne
tālrunis 28378679, 65423601
e-pasts diana.soldane@daugavpils.lv.