Šobrīd Daugavpilī

KONTAKTI

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.11.2021, 13:38

Diāna Soldāne

Daugavpils kultūras attīstības programmas 2021-2027 un pieteikuma Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027 konkursam izstrādes grupas koordinatore

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vecākā kultūras pasākumu organizatore

tālr. 65423601, 28378679

e-pasts: diana.soldane@daugavpils.lv

 

Plašāka informācija par Daugavpils kandidēšanu Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursā un sadarbības iniciatīvām:

https://www.facebook.com/daugavpils2027

https://www.facebook.com/groups/daugavpils2027

 

Vissirsnīgākā pateicība ikvienam, kurš iesaistījās Daugavpils 2027 Lingua Franca pieteikuma veidošanā! Paldies par tikšanos, sarunāšanos, klausīšanos un dzirdēšanu gan klātienē, gan tiešsaistē. Jūs esat bijuši neticami dāsni, ieguldot savu laiku un idejas šī pieteikuma tapšanā. 

VISI PIETEIKUMA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE CILVĒKI

 

Latgales reģiona pašvaldību koordinatori

Rēzekne Kristīne Kokoreviča 29505666 kristine.kokorevica@rezekne.lv
Aglonas novads Gunta Gulbe-Kalvāne 29294465 kulturascentrs@aglona.lv
Baltinavas novads Inta Krakopa 26571774 kultura@baltinava.lv
Balvu novads Iveta Tiltiņa 29101873 iveta.tiltina@balvi.lv
Ciblas novads Sandra Beļavska 29285284 sandrabelavska@inbox.lv
Dagdas novads Inese Plesņa 25701158 kultura@dagda.lv
Daugavpils novads Ināra Mukāne 29191840 inara.mukane@dnd.lv
Ilūkstes novads Skaidrīte Azarstarpe 26433584 ilukste.kc@inbox.lv
Kārsavas novads Valentīna Kirsanova 29471359 valentina.kirsanova@karsava.lv
Krāslavas novads Valda Timule 29298264 valda.timule@gmail.com
Līvānu novads Ilze Stivriška 28888236 ilze.stivriska@kvartals.lv
Ludzas novads Karīna Demko-Senkāne 28695660 karina.demko-senkane@ludza.lv
Preiļu novads Silvija Kurtiņa 29413066 kcentrs@preili.lv
Rēzeknes novads Ināra Pleikšne 26336831 inara.pleiksne@rezeknesnovads.lv
Riebiņu novads Ilga Pokšāne 20496081 ilga.poksane@riebini.lv
Rugāju novads Gunta Grigāne 28384855 gunta.grigane@inbox.lv
Vārkavas novads Andris Lazdāns 27016344 andris.lazdans@varkava.lv
Viļakas novads Sandra Ločmele 26699149 sandra.locmele@vilaka.lv
Viļānu novads Ilga Morozova 64605833 izglitiba@vilani.lv

 

Daugavpils kultūras attīstības programmas 2021-2027 un Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursa pieteikuma izstrādes darba grupa:

Darba grupas vadītājs: Jānis Dukšinskis, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks 
Darba grupas koordinatore: Diāna Soldāne, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde

Eleonora Kleščinska, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde
Olga Tolmačova, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments
Inese Saveļjeva, Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa
Gunita Vanaga, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa
Māris Čačka, Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrs
Lidija Plavinska, Daugavpils Izglītības pārvalde
Sandra Maskaļova, Vienības nams
Žanna Kulakova, Daugavpils Tūrisma attīstības un informācijas aģentūra
Aivars Broks, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola
Ingūna Kokina, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"

 

Pirmās kārtas pieteikuma izstrādes partneri:

Latvijas Kultūras akadēmija, Culturelab un Vizionārās kultūras fonds

 

Sadarbības un iesaistes īstenotāji:
Arvīds Barševskis izglītība, zinātne un izpēte  
Marina Terza un Andrejs Zelčs uzņēmēju līdzdalība un radošo industriju attīstība
Artjoms Mahļins un Sarmīte Teivāne kultūras mantojums un tradīcijas
Rihards Borskis, Jānis Butkevičs, Līga Čible, Ruta Ģiptere, Oļegs Šapošņikovs, Jeļena Šapkova, Sandra Poplavska, Daina Krīviņa kultūrvides attīstība
Ilona Maksimčika tūrisms un viesmīlība
Inga Belousa, Uldis Valainis vide un ilgtspēja
Viktorija Kozlovska sabiedrības līdzdalība.
Jorens Dobkevičs, Ieva Johansson bērnu un jauniešu līdzdalība
Oskars Zuģickis sociāli mazaizsargāto sabiedrības grupu līdzdalība
Žanna Stankeviča, Nataļja Kožanova, Žanna Romanovska, Nadežda Stahovska, Gunta Ločmele, Viktorija Cirse, Elīna Vasiļjeva, Olesja Ņikitina, Vilma Šaudiņa, Andris Kazjukevičs, Irīna Apeināne, Kristīne Kuņicka, Josifs Ročko sadarbība ar nacionālajām kopienām un valodniekiem
Iveta Maļina - Tabūne Latgales reģiona sadarbība
Kristīne Kokorēviča, Diāna Zirniņa, Ilona Rupaine, Jeļena Kijasko, Elīna Pastare, Anna Rancāne  Rēzeknes programma
Jolanta Ūzuliņa, Leonarda Ķestere starptautiskie sakari un sadarbība