Šobrīd Daugavpilī
Daugavpils 2027

KOMANDA

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.04.2022, 17:21

DIĀNA SOLDĀNE

Pieteikuma izstrādes koordinatore

MĀRIS ČAČKA

Kultūras un mākslas programmas mākslinieciskais vadītājs

INGA BELOUSA

Ilgtspējas nodrošināšanas koordinatore

JORENS DOBKEVIČS

Sabiedrības iesaistes koordinators

MUDĪTE KISEĻOVA

Reģionālās sadarbības koordinatore

JEĻENA DEDELE

Komunikācijas speciāliste

LAURA ORLIŅA

Brīvprātīgā