Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde

0

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 3.jūnijā, plkst.14.00 videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

1.Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests” .

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības  iestādes “Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde

 2. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, autoruzraudzībai un būvdarbu veikšanai peldvietas un pludmales ierīkošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Stropu ezerā Stropu ielā 40, Daugavpilī.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs