Šobrīd Daugavpilī

REĢISTRĀCIJA "DROSMES SKRĒJIENAM" DAUGAVPILĪ JAU IR ATVĒRTA Sporta ziņas

327
REĢISTRĀCIJA

Daugavpilī jau otro gadu pēc kārta norisināsies tautas piedzīvojumu un grūtību skrējiens, kas tiek rīkots brīvā dabā un pulcē dažādu sagatavotības līmeņu dalībniekus - kā profesionālus sportistus, tā iesācējus - Drosmes skrējiens. Šogad tas norisināsies 20.jūlijā Ruģeļu ūdenskrātuvē. 

Sacensības ļaus pārbaudīt savas fiziskās un mentālās spējas dažāda garuma distanču trasēs, pārvarot gan dabīgus, gan mākslīgi veidotus šķēršļus, veicot dažādus uzdevumus, kā arī izbaudīt ainavu un pilsētas krāšņumu. 

7+ un 14+ km distancēs var piedalīties jebkura pilngadību sasniegusi persona. Dalībnieki katrā distancē dalās sieviešu, vīriešu un komandu klasēs. Komandas var būt vīriešu, sieviešu, kā arī jauktos sastāvos. Komanda ir 4 - 6 cilvēku grupa. Neatkarīgi no pārstāvētās klases, distanci komanda veic kopā un pilnā sastāvā. Personas, kas sacensību dienā ir vismaz 14 gadus jaunas, var piedalīties ar vecāku vai aizbildņa rakstisku atļauju. Personas, kas sacensību dienā jaunākas par 14 gadiem, var piedalīties tikai vecāku vai aizbildņu pavadībā.

Sacensībām var reģistrēties www.drosmesskrejiens.lv, kā arī sacensību dienā, sākot no plkst. 10:00. Reģistrācija sacensību norises dienā iespējama tikai gadījumā, ja kādā no starta laikiem pieejamas brīvas vietas. Reģistrēties sacensībām var katrs dalībnieks individuāli. Komandu distancei reģistrāciju var veikt komandas izvēlēta viena atbildīgā persona, kas uzņemas atbildību, ka informēs katru reģistrēto komandas dalībnieku par pasākuma nolikumā minētajiem noteikumiem. Izmaiņas dalībnieku sarakstā var tikt veiktas ne vēlāk kā 10 dienas pirms pasākuma norises dienas. Izmaiņu maksa 5,00 eiro. Vairāk informācijas NOLIKUMĀ

Reģistrācijas maksa vienam dalībniekam sastāda 25,00 eiro līdz 19.martam. Sākot ar 20.martu cena sastādīs 30,00 eiro, no 17.aprīļa - 35,00 eiro, no 29.maija - 40,00 eiro, bet no 10. līdz 16.jūlijam - 45,00 eiro.

Sacensības organizē biedrība “Drosmes aģentūra” sadarbībā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādi "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde".