Šobrīd Daugavpilī

Līdz 20.novembrim sporta organizācijas un biedrības var iesniegt pieteikumus finansējuma saņemšanai Sporta ziņas

124
Līdz 20.novembrim sporta organizācijas un biedrības var iesniegt pieteikumus finansējuma saņemšanai

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta pārvalde” atgādina, ka līdz šī gada 20. novembrim sporta organizācijām un biedrībām, ir iespēja pieteikties finansējuma saņemšanai 2021.gadam.

Lūdzam pievērst īpašu uzmanību, ka Noteikumos Nr. 3 tika veikti grozījumi, līdz ar ko pirms iesniegt pieteikumu, iepazīstaties ar jaunajiem noteikumiem. 
NOTEIKUMI NR.3 "KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS SPORTA ORGANIZĀCIJĀM"

Pieteikuma oriģinālus papīra formātā var iesniegt personiski vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi- Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401 ar norādi “Pieteikums finansējuma saņemšanai". Kā arī pieteikuma elektroniskā versija jānosūta uz e-pasta adresisport@daugavpils.lv

Pieteikums sastāv no:

  • Sporta organizācijas vadītāja parakstītas pieteikuma veidlapas (1.pielikums);
  • finanšu līdzekļu izlietojuma tāmes (2,3.pielikums);
  • uzskaites lapas par darbību iepriekšējā gadā (4.pielikums);
  • apliecinājuma no atzītās sporta federācijas attiecīgajā sporta veidā par Sporta organizācijas dalību tajā;
  • Sporta organizācijas sportistu saraksta, norādot sportistu dzimšanas gadu un norādot, vai sportists ir Sporta skolu audzēknis;
  • Sporta organizācijas sportistu sasniegumu protokolu apliecinātām kopijām;
  • interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licences kopijas.

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Sporta pārvaldi- sport@daugavpils.lv ; tālr. 24662660, 65424443