Šobrīd Daugavpilī

Iespēja sportot senioriem Sporta ziņas

285
Iespēja sportot senioriem

Seniori tiek aicināti pieteikties uz fiziskās veselības veicināšanas nodarbībām. Nodarbību laikā pieredzējuša instruktora uzraudzībā tiks apgūti dažādi vispārattīstoši, saudzīgi un ārstnieciski vingrojumi.

Paredzēts, ka dienā tiks komplektētas divas grupas nodarbībām dažādos laikos (nodarbību laiku saskaņojot atsevišķi) sākot jau no jūnija. Tikšanās vieta Dienas centrs “Saskarsme” Liepājas ielā 4, Daugavpilī.

Uz bezmaksas nodarbībām jāpiesakās pa tālruni: 20027188 (Tatjana).

Aktivitāte notiek projekta Nr.LLI-550 “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu” (Valued peope) ietvaros.

Papildus informācija par projektu: http://www.socd.lv/visi-projekti/eiropas-strukturalo-un-investiciju-fondu-merka-%E2%80%9Eeiropas-teritoriala-sadarbiba%E2%80%9D-latvijas-%E2%80%93-lietuvas-parrobezu-sadarbibas-programmas-projekts

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” projekta vadītāja

T.Kraševska