Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils sporta organizācijas var pieteikties finansējuma saņemšanai Sporta ziņas

188

Līdz 20. novembrim Daugavpils sporta organizācijas un biedrības var pieteikties Domes finansējuma saņemšanai 2021.gadam. “Sporta pārvaldes” speciālisti vajadzības gadījumā sniedz konsultācijas un palīdz sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.

Uz pašvaldības finansējumu var pieteikties jebkura sporta organizācija, kas reģistrēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā vismaz 1 gadu un tai piešķirta interešu izglītības licence. Katras organizācijas finansējuma apmērs tiek noteikts, ņemot vērā tās sportistu skaitu, sasniegumus dažāda līmeņa sacensībās, kā arī citus kritērijus. Visbiežāk līdzekļi tiek tērēti sacensību un komandējumu organizēšanai, inventāra iegādei un ekipējumam.

2020.gadā šādu atbalstu saņem 39 biedrības, kopējais finansējuma apmērs - 796516,50 eiro. Finansējumam nākamajā gadā uz doto brīdi saņemti pieteikumi no 9 organizācijām.

Sporta Pārvalde vērš uzmanību, ka finansējuma piešķiršanas noteikumos, salīdzinot ar pērno gadu, notikušas izmaiņas, kas, galvenokārt, skar lielās biedrības. Iepazīties ar noteikumiem jaunā redakcijā var ŠEIT: NOTEIKUMI NR.3 "KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS SPORTA ORGANIZĀCIJĀM" Kontakti, noteikumi un pieteikumu formas ir pieejami Sporta pārvaldes mājaslapā. Līdz 19. novembrim konsultācijas par iesniegšanu var saņemt telefoniski, tālr. nr.24662660, 65424443, vai arī rakstot uz e-pastu: sport@daugavpils.lv.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.