Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils futbola skola akreditēs futbola akadēmiju Sporta ziņas

194
Daugavpils futbola skola akreditēs futbola akadēmiju

Daugavpils pilsētas dome uzdevusi pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils futbola skola” mēneša laikā uzsākt akreditāciju Latvijas Futbola Federācijā (LFF).

Lai saņemtu LFF akreditētās akadēmijas statusu, Daugavpils Futbola skolai jāveic virkne strukturālu un organizatorisku pārmaiņu iestādes darbībā. Jāsakārto darba plāni un jāsastāda budžets nākamajam mācību gadam, lai nodrošinātu treniņu un  sacensību procesu ar COVID-19 saistīto ierobežojumu apstākļos. Svarīgs uzdevums ir jauno Daugavpils futbola skolas audzēkņu reģistrācija un esošo audzēkņu pārreģistrēšana. Tas nepieciešams, lai pilnībā atrisinātu spēlētāju licencēšanas jautājumu.

Iepriekš, 26.augustā, Daugavpils pilsētas domes sēdē bija pieņemts lēmums par līguma laušanu ar biedrību „Futbola centrs Daugavpils”. Šī līguma ietvaros Daugavpils futbola skolas un biedrības „Futbola centrs Daugavpils” sadarbības rezultātā bija jāizveido kopīga komanda „Daugavpils” un jāorganizē futbola akadēmija. Tomēr, kopš 2019.gada aprīļa līdz šai dienai BFC Daugavpils neveica futbolistu un pārējo spēlētāju pārreģistrāciju uz Futbola skolu, tāpēc komandu apvienošana un akadēmijas izveide nenotika. No BFC Daugavpils puses nebija izpildītas arī līgumā atrunātās finanšu saistības, bet 2019.gadā noslēgtais līgums neatbilst 2020.gada janvārī apstiprinātajiem LFF jaunatnes futbola klubu akreditācijas noteikumiem. 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa