Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī būs Sporta klase Sporta ziņas

129
Daugavpilī būs Sporta klase
Daugavpils Centra vidusskola organizē sporta klasi 7. un 8. klases skolēniem, kuri vēlas padziļināti nodarboties ar sportu. Projekta mērķis ir nodrošināt perspektīvajiem augstu sasniegumu sportistiem izcilas mācību–treniņu iespējas, pamatizglītības mācību programmu apvienojot ar sporta programmu. Tādējādi tiks veicināta sportistu konkurētspēja Latvijā un pasaulē, vienlaikus nodrošinot iespēju iegūt pamatizglītību un sportistu treniņu un sacensību grafikam pielāgotu mācību procesu.
Dokumentu iesniegšana notiks līdz 2022.gada 22.jūnijam.
Sporta klases projekts tiks īstenots Daugavpils Centra vidusskolā. Pieteikties mācībām aicināti jaunieši, kuri pārstāv kādu no Daugavpils Sporta skolām (Daugavpils Individuālo Sporta veidu skola, Daugavpils Ledus sporta skola, Daugavpils Futbola skola, Daugavpils Bērnu un jauniešu sporta skola).
Mācību dienu rītos notiks individuāli treniņi, bet mācību process visai klasei sāksies no plkst.10.00. Paredzams, ka tas ilgs līdz plkst.16.00, sniedzot iespēju piedalīties vakara treniņos. Programmas dalībniekiem treniņi notiks pieredzējušu sporta skolas pedagogu – treneru vadībā.
Daugavpils Centra vidusskolas pedagogi nodrošinās individuāla mācību plāna izstrādi un īstenošanu gadījumos, ja audzēknis atradīsies ilgstošā prombūtnē ar sportu saistītās norisēs, piemēram, mācību–treniņu nometnē vai sacensībās.
PIETEIKŠANĀS
Skolēniem dokumenti klātienē Daugavpils Centra vidusskolā (Kandavas iela 17) jāiesniedz sākot no 31.05.2022. līdz 22.jūnijam.
Dokumenti, kas audzēknim kopā ar vecāku/aizbildni jāiesniedz Daugavpils Centra vidusskolā, piesakoties mācībām 7. vai 8.klasē (padziļinātā sporta programmā):
• Skolēna vecāka (aizbildņa) aizpildīta iesnieguma veidlapa (pieejama uz vietas);
• Vecāka (aizbildņa) personas apliecinošs dokuments;
• Bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
• Fotogrāfija – (skolēnu apliecībai)
• Sporta federācijas rakstisks apliecinājums, atzinums.
Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 22116601

Aicinājums