Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Dome Daugavpils politiķiem: 12 punktu programma Pilsētas ziņas

35

Saeimas vēlēšanu priekšvakarā, pirmo reizi Latvijas vēsturē, Daugavpils pašvaldība noformulēja savus ceļa vārdus nākamajiem Saeimas deputātiem. Viņiem adresēti 12 punkti, kuru realizāciju gaida pašvaldība un pilsētas iedzīvotāji no nākamās Saeimas.

 

Veicamie darbi, kas adresēti 11. Saeimai no Daugavpils pašvaldības.

 

 1. Atgriezt pašvaldībām mērķdotācijas garantētā iztikas minimuma finansēšanai: 50% sociālo pabalstu līdzfinansēšana un pabalsta komunālajiem pakalpojumiem 20% līdzfiansēšana.
 2. Atjaunot “ Māmiņu algu” izmaksu.
 3. Palielināt finansējumu medicīnai un izglītībai, tai skaitā, ne tikai pedagogu un mediķu algas, bet arī skolu medmāsām, ieviest valsts finansējumu pirmskolas izglītības iestāžu darbinieku algām.
 4. Veikt izmaiņas likumdošanā, kas attiecas uz konkursiem un tenderiem, par prioritāti uzskatīt  kritēriju-  Pašvaldībai ekonomiski izdevīgākais piedāvājums.
 5. Nodrošināt valsts finansējumu skolēnu ēdināšanai ne tikai pirmajās klasēs, bet visā sākumskolā.
 6. Norošināt labvēlīgus nodokļu apstākļus ārvalstu investīcijām Latgales uzņēmumos.
 7. Atgriezt dotācijas pašvaldībām pasažieru pārvadāšanai sabiedriskajā transportā.
 8. Atjaunot pilnvērtīgu autoceļu fondu pašvaldībām.
 9. Ieviest proporcionālu Eiropas fondu kvotu sistēmu reģionos, atļaut pašvaldībām patstāvīgi noteikt prioritāros virzienus  Eiropas programmu ietvaros.
 10. Nodrošināt pilnvērtīgu pensiju un pabalstu izmaksu, paredzot to indeksāciju.
 11. Valsts atbalsts projektiem, kas saistīti ar Daugavpils cietokšņa atjaunošanu, atzīt Daugavpils cietoksni par valsts mēroga pieminekli.
 12. Atbalstīt ceļu pārvada 3. kārtas realizāciju (Kandavas- Smilšu ielas).