Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils uzņēmumu darbības rādītāji par 2011.gada 1. pusgadu Pilsētas ziņas

50
Daugavpils uzņēmumu darbības rādītāji par 2011.gada 1. pusgadu

Daugavpils ekonomika pakāpeniski atkopjas no krīzes un 2011. gada pirmo sešu mēnešu rādītāji ir ievērojami labāki par attiecīgo periodu 2010.gadā.

Ražošanas uzņēmumos saražotās produkcijas apjoms 6 mēnešos sastādīja 66 244 tūkstošus latu, ka ir par 13 % vairāk nekā attiecīgā periodā pagājušajā gadā. Sevišķi strauji ražošanas apjoms auga metālapstrādes nozarē  un optisko kabeļu ražošanā. Par 6,5% pieauga rūpniecībā nodarbināto skaits.    

Problemātiska nozare pilsētā joprojām ir būvniecība un ar būvniecību saistītā būvmateriālu ražošana. Kopējie būvmontāžās apjomi 2011.gada 1. pusgadā sastādīja tikai 87% no pagājušā gada līmeņa, bet darbinieku skaits nozarē samazinājās par 10%.  Daugavpils būvfirmas 72% būvmontāžas apjomu veic pilsētas teritorijā un pamatā strādā uz pašvaldības pasūtījumiem.

Arī Latvijas dzelzceļa Daugavpils iecirknī darbinieku skaits no pagājušā gada praktiski nav mainījies.

Viens no svarīgākiem rādītājiem pilsētā ir bezdarba līmenis, kurš Daugavpilī ir 10,6 %, pilsētā pašlaik ir reģistrēti 5787 bezdarbnieki. Pēdējā gada laikā bezdarbs ir samazinājies par 2%.   

Informāciju sagatavoja Attīstības departamenta Biznesa attīstības nodaļa

654-76801